Dự báo thời tiết

Rạch Giá
mưa nhẹ
78%
6.7km/h
100%
29°C
29°
29°
28°
Thu
27°
Fri
27°
Sat
27°
Sun
27°
Mon

Dự báo thời tiết

Dalat
mưa nhẹ
99%
1.3km/h
100%
17°C
17°
17°
16°
Thu
17°
Fri
17°
Sat
17°
Sun
17°
Mon

Dự báo thời tiết

Nha Trang
mây đen u ám
89%
2.2km/h
100%
30°C
30°
30°
30°
Thu
27°
Fri
27°
Sat
27°
Sun
27°
Mon

Dự báo thời tiết

Thành phố Hồ Chí Minh
mưa vừa
89%
4.6km/h
75%
27°C
27°
27°
27°
Thu
26°
Fri
26°
Sat
25°
Sun
25°
Mon

Tin Tức Cập Nhật