Dự báo thời tiết

Rạch Giá
mây đen u ám
67%
4km/h
93%
30°C
30°
30°
30°
Wed
25°
Thu
25°
Fri
24°
Sat
23°
Sun

Dự báo thời tiết

Dalat
mây thưa
52%
2.9km/h
22%
24°C
24°
24°
24°
Wed
15°
Thu
15°
Fri
15°
Sat
15°
Sun

Dự báo thời tiết

Nha Trang
mây rải rác
78%
3.2km/h
36%
31°C
31°
31°
28°
Wed
24°
Thu
23°
Fri
24°
Sat
23°
Sun

Dự báo thời tiết

Thành phố Hồ Chí Minh
mây cụm
62%
0.5km/h
75%
33°C
33°
33°
33°
Wed
24°
Thu
25°
Fri
24°
Sat
23°
Sun

Tin Tức Cập Nhật