Dự báo thời tiết

Rạch Giá
mây đen u ám
93%
3km/h
100%
25°C
25°
25°
25°
Wed
25°
Thu
25°
Fri
25°
Sat
26°
Sun

Dự báo thời tiết

Dalat
mây đen u ám
97%
1.2km/h
100%
15°C
15°
15°
17°
Wed
16°
Thu
16°
Fri
16°
Sat
16°
Sun

Dự báo thời tiết

Nha Trang
mây cụm
90%
2.2km/h
71%
25°C
25°
25°
25°
Wed
24°
Thu
24°
Fri
25°
Sat
24°
Sun

Dự báo thời tiết

Thành phố Hồ Chí Minh
mây thưa
94%
1km/h
20%
25°C
25°
25°
25°
Wed
25°
Thu
25°
Fri
25°
Sat
25°
Sun

Tin Tức Cập Nhật