Dự báo thời tiết

Rạch Giá
mây cụm
57%
3km/h
58%
28°C
28°
28°
28°
Tue
24°
Wed
23°
Thu
23°
Fri
23°
Sat

Dự báo thời tiết

Dalat
mây cụm
51%
1.1km/h
77%
24°C
24°
24°
24°
Tue
15°
Wed
16°
Thu
16°
Fri
14°
Sat

Dự báo thời tiết

Nha Trang
mây đen u ám
72%
4.2km/h
99%
27°C
27°
27°
27°
Tue
21°
Wed
23°
Thu
23°
Fri
23°
Sat

Dự báo thời tiết

Thành phố Hồ Chí Minh
bầu trời quang đãng
45%
1km/h
0%
32°C
32°
32°
32°
Tue
24°
Wed
23°
Thu
24°
Fri
24°
Sat

Tin Tức Cập Nhật